Kosten

 

Let op: Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 48 uur (in werkdagen), vóór de afgesproken tijd telefonisch/sms/voicemail afgezegd of verzet te worden, anders wordt 75 euro (per 1,5 uur) voor uw eigen rekening in rekening gebracht in verband met gederfde inkomsten. Uw zorgverzekeraar vergoedt u deze kosten niet.

Conform de richtlijnen van het RIVM vinden de afspraken zoveel als voor u mogelijk is en nodig is in verband met klachten telefonisch of middels Signal videogesprekken (telefoon) of online middels de computer (Embloom videobellen) plaats. Ik vind het belangrijk dat u en ik zich aan de RIVM richtlijnen houden om zoveel als mogelijk zorg te dragen voor ieders gezondheid.

NB: U dient om gebruik te kunnen maken van Signal video bellen ook zelf voorafgaand aan het gesprek de Signal app op uw telefoon te downloaden  en deze in te stellen op advanced en video calling (zie zo nodig google voor instructies) . Deze Signal app is namelijk AVG goedgekeurd, Skype en WhattsApp zijn niet AVG goedgekeurd en kunnen dus ook niet gebruikt worden binnen een behandelsetting. Mijn voorkeur gaat bij on-line behandeling uit naar videobellen met de computer middels Embloom omdat we elkaar dan goed kunnen zien in verband met een groter scherm. Het is heel eenvoudig, ik kan u een link sturen waar u op moet klikken om beeld te krijgen.

Specialistische GGZ Zorg wordt vergoed: na verwijzing huisarts met indicatie Specialistische GGZ (SGGZ), ernstige en complexe problematiek

In 2022 werk ik zonder contracten  met de zorgverzekeraars (contract vrij). Dat betekent dat u als uw zorg valt binnen de SGGZ en dus in de basisverzekering vergoed wordt. U krijgt net als bij een rekening voor de aanvullende verzekering van mj een rekening die u aan mij moet betalen. Deze kunt u zelf  declareren bij uw zorgverzekering. Hoeveel u terugkrijgt van de door mij gehanteerde en landelijk vastgestelde NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) tarieven hangt af van uw zorgpolis. Check dit voor u zorg vraagt. Een zuivere restitutiepolis geeft volgens de NZA recht op 100% vergoeding van het NZA tarief. Vanaf 1 april 2022 kunnen in Nederland gezien de veranderingen in de financiëring GGZ  in 2022 pas opgemaakt worden over de periode vanaf 1januari 2022.

Op 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel in de GGZ ingevoerd (zie www.zorgprestatiemodel.nl). Dit betekent dat er een overgang komt van dbc-systematiek (t/m december 2021) naar het zorgprestatiemodel. Dit betekent voor de  SGGZ patiënten dat ze  per januari 2022, ook als het zorgtraject in 2021 is begonnen en nog niet af is, opnieuw het eigen risico in 2022 moeten betalen. Vanaf 1 januari 2022 is dus ook binnen de GGZ de eigen bijdrage per kalenderjaar, zoals ook voor de andere medisch specialistische  zorg. In 2022 krijgt u (ook van mij) een rekening per zitting (afgesproken directe tijd) en niet meer zoals in 2021 na een compleet behandeljaar. Als de behandeling van 2021 doorgaat in  2022 dan hebt u geen nieuwe verwijzing van uw huisarts nodig. Als  u overstapt naar een andere zorgverzekeraar, dan valt het deel van de behandeling van 2022 onder de nieuwe polis. Check goed hoeveel uw zorgverzekeraar in 2022 u gaat vergoeden bij een natura/combinatiepolis van de door mij geleverde SGGZ zorg als contractvrije Zelfstandig Gevestigde Psychiater.Ik reken dus het vastgestelde NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) tarief 2022.

Ter info: NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit): De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets/enkele minuten langer of korter duurde.Als u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener hebt (email, App/chat, telefoon), dan kan dit als 1 consult op uw rekening staan. (codes ZGP, zorg vanuit setting 1, (ambulant kwaliteitsstatuut sectie II), arts/specialist BIG 14, psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk zie tarieven NZA 17-11-2021: diagnostiek/aanmelding 15 min CO 0139 (103,38 euro); diagnostiek/aanmelding  30 min CO 0269 (167,85 euro); psychiatrisch onderzoek/diagnostiek  45 min CO 0399 (233,18 euro); diagnostiek 90 min CO 0789 (400,69 euro). Behandeling 15 min CO 0204 (83,69 euro); behandeling 30 min CO 0334 (140,49 euro)  behandeling 45 min CO 0464 (198,69 euro); behandeling 60 min CO 0594 (236,41 euro; behandeling 75 min CO 0659 326,74 euro; behandeling 90 min CO 0854 (355,44 euro). De prijsafspraken zijn gebaseerd op directe tijd, deze prijs is inclusief indirecte tijd (voorbereiding/communicatie/brief huisarts end).

De hulpvrager kan een schriftelijke privacyverklaring tekenen waarin hij aangeeft dat hij niet wil dat de hoofddiagnose bekend bij de zorgverzekeraar is of dat informatie over de zorgvraagtypering . naar de NZA.

Sommige zorgverzekeraars hebben een preferentielijst voor de farmacotherapie die zij vergoeden.

Therapie die niet door de basisverzekering wordt vergoed:  Vanuit het aanvullend pakket is het soms mogelijk om (gedeeltelijk) voor vergoeding in aanmerking te komen voor behandelingen die niet in de basisverzekering vergoed worden zoals relatietherapie (zonder dat één van de partners een DSM-V diagnose heeft). Het is belangrijk dat de hulpvrager zelf haar/zijn verzekeringspolis nakijkt en bij onduidelijkheden contact opneemt met de zorgbemiddeling van haar/zijn zorgverzekeraar. Als er sprake is van niet verzekerde of niet-gecontracteerde zorg, moet u deze zelf aan mij betalen conform het gemiddelde NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) tarief.

N.B. Bij aanpassingsproblemen/(dreigende) burn-out of werkgerelateerde problemen (dus bij geen  DSM V diagnose) is het vaak mogelijk dat (een gedeelte van) de rekening door de werkgever of arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt vergoed als betrokkene hierover met zijn/haar werkgever of arbeidsongeschiktheidsverzekering afspraken zijn gemaakt. Dit wordt vaak gekozen om (langdurige) werkverzuim zoveel als mogelijk te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren.

Therapie voor persoonlijke ontwikkeling of beroeps(her)oriëntatie, waarbij persoonlijke groei/authenticiteit/balans centraal staan, kan ook door de werkgever vergoed worden of kan belasting aftrekbaar zijn voor zelfstandig werkenden.Voor deze trajecten die buiten de Specialistische GGZ vallen, gelden de landelijk vastgestelde NZA tarieven.

-De kosten voor Leertherapie voor psychiaters in opleiding zijn (conform de opleidingsvergoeding in 2021) 110 euro per 45 minuten directe tijd.