Financiële aspecten

Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 48 uur (in werkdagen), vóór de afgesproken tijd telefonisch/sms/voicemail afgezegd of verzet te worden, anders wordt 75 euro (per 1,5 uur) voor eigen rekening in rekening gebracht.

De praktijk heeft in 2019 contracten met de meeste zorgverzekeringen in de categorie Specialistische GGZ (SGGZ). In 2019 is er geen contract afgesloten met zorgverzekeringen die onder de koepel vallen van Caresq (promovendum, Besured, National Academic, OptQlife S.A.) en koepel DSW. Dit betekent dat de rekening naar de hulpvrager gaat en dat deze de hulpverlener betaalt. De hulpvrager kan zelf bij haar/zijn zorgverzekeraar de rekening declareren. Afhankelijk van de polis wordt deze rekening geheel of gedeeltelijk vergoed.

Wat patiënten van VGZ vergoed krijgen hangt af van hun polis bij VGZ. Er zijn een aantal selectief polissen waarbij patiënten niet alles vergoed krijgen. Hulpvragers die bij VGZ verzekerd zijn met een selectiefpolis dienen zelf bij VGZ na te vragen welk percentage zij vergoed krijgen en welk percentage zij zelf moeten betalen.

Specialistische GGZ (SGGZ) betreft ernstige en complexe problematiek. Vergoeding is verzekerd (minus het eigen risico van het jaar waarin de diagnostiek/behandeling start) in het basispakket van alle zorgverzekeringen na verwijzing door de huisarts naar de SGGZ bij vermoeden van een DSM V diagnose. U hebt een nieuwe verwijzing nodig van uw huisarts om de behandeling te vervolgen als er op enig moment sprake is van een andere DSM V hoofddiagnose of behandelvraag dan op de verwijsbrief staat.

Naast ernst en complexiteit van de problematiek en de hulpvraag is het door de betreffende zorgverzekeraar aan zorgverlener beschikbaar gestelde budget bepalend voor mogelijkheden om vanuit verzekerde zorg in behandeling te komen. Een restitutie polis en zeker een restitutieverzekering bieden meer mogelijkheden tot vrije artsenkeuze dan een naturapolis. Ook bieden zij meer mogelijkheden tot vergoeding als de zorgverlener zijn/haar maximale toegekende budget bereikt heeft. Jaarlijks wordt het eigen risico vastgesteld.

Vanuit het aanvullend pakket is het mogelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen voor behandeling van problemen die niet vergoed worden in de basiszorgverzekering zoals o.a. partner-, relatie-, werk- en aanpassingsproblemen. Het is belangrijk dat de hulpvrager zijn verzekeringspolis nakijkt en bij onduidelijkheden contact opneemt met zijn zorgverzekeraar. Als er sprake is van niet verzekerde zorg, moet de hulpvrager deze zelf betalen conform de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) tarieven (zie www.nza.nl, DBC tarieven, specialistische ambulante zorg). Soms kan (een gedeelte van) de rekening door de werkgever worden vergoed als hierover met de werkgever afspraken zijn gemaakt. Hiervan kan sprake zijn bij werkgerelateerde problemen, om werkverzuim te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren en bij werkontwikkelingstrajecten, waarbij persoonlijke groei centraal staat.

De rekening bestaat uit het totaal van directe en indirecte tijd volgens afgesproken DBC (diagnose behandel combinatie) tarieven met de NZA en (bij contracten) uw zorgverzekeraar. De rekening wordt na de behandeling en uiterlijk na één behandeljaar via een centraal digitaal systeem (vecozo) naar uw zorgverzekering gestuurd als er sprake is van een contract met tussen uw hulpverlener en uw zorgverzekering. De rekening gaat schriftelijk en per post naar U als het zorgaanbod niet-verzekerde zorg betreft en/of als er sprake is van geen contract tussen uw zorgverlener en uw zorgverzekering. Deze rekening is niet anoniem. Op de rekening wordt een hoofddiagnose vermeld en aangezien elke hoofddiagnose een eigen prijs heeft is er m.i. geen anonimiteit mogelijk, ook niet als de hoofddiagnose niet vermeld wordt. De hulpvrager kan een schriftelijke privacyverklaring tekenen waarin hij aangeeft dat hij niet wil dat de hoofddiagnose bekend is.

Sommige zorgverzekeraars hebben een preferentielijst voor de farmacotherapie die zij vergoeden.