Heel jezelf

Praktijkkennis beschikbaar maken.

Vanaf 1 januari 2022 ben ik bezig geweest om tijd vrij te maken om een pragmatisch (e)boek te schrijven, waarmee je geholpen wordt om meer uit je leven te halen. Op 19 november 2022 is dit boek ‘Ongevraagd advies, als je meer uit je leven wilt halen’, beschikbaar via je boekhandel, bol.com, managementboek.nl en boekongevraagdadvies.nl.

 Dit (e)boek is een begin voor mij van meer aandacht voor preventie van klachten. Met name jonge mensen krijgen meer last van gevoelens van eenzaamheid en van geen betekenis zijn. Volgens mij kunnen we daar samen (met ouders, dierbaren, begeleiders van de middel bare school en studie, werkgevers) veel aan doen. Samen kunnen we werken aan meer welzijn voor eenieder.

 Je wordt met dit werkboek, dat voor de meeste mensen heel goed leesbaar is,  stap voor stap geholpen wordt om meer zicht te krijgen op wat je belangrijk vindt en hoe je met deze kennis, als je rekening houdt met je persoonlijkheid, kwaliteiten, gezonde leefstijl en jouw grenzen, de beste versie van jezelf kunt zijn. Dit boek heb ik mede op verzoek van veel van patiënten geschreven,  omdat zij graag de hoofdlijn van mijn werkwijze op papier wilden hebben. Tevens wil ik deze werkwijze, die helpt om beter in je vel te zitten,  voor meer (jonge) mensen beschikbaar te maken.

De in het (e)boek beschreven werkwijze helpt je om in balans te blijven of te komen. Als je ernstige klachten hebt, door welke reden dan ook, dan is het belangrijk dat je deze bespreekt met je huisarts. Voor diverse stoornissen zijn passende behandelingsprotocollen. Als deze stoornissen behandeld zijn en je bent in rustiger vaarwater gekomen, dan is het belangrijk om samen met jouw behandelaar  te onderzoeken hoe je een recidief van klachten of stoornissen het beste zoveel mogelijk kunt voorkomen.

Soms is het nodig dat je daarvoor structureel iets in je leven verandert.  Als je weet wat je belangrijk vindt dan is het ook makkelijker om keuzes te maken, waarbij je rekening houdt met je kwaliteiten en persoonlijkheid. Rekening leren houden met wat je niet goed (meer) kunt, helpt je daarbij. Als ouders, schoolbegeleiders, coaches en behandelaars begrijpen wat het betekent om te leven vanuit wat jij belangrijk vindt in je leven. dan voel je je ondersteund.