Werkwijze

 

Conform de huidige richtlijnen van het RIVM vinden afspraken zoveel als mogelijk is telefonisch (middels Signal app) of met computer (Embloom) middels videobellen plaats vanuit uw huis als uw gezondheid dat toelaat. Als u gebruikt wilt maken van Signal videogesprekken, dan dient u deze app vóór het afgesproken tijdstip op uw telefoon te downloaden. Als telefonische afspraken of videobellen niet mogelijk voor u is, waardoor diagnostiek/(vervolg)behandeling niet haalbaar voor u is, dan wil ik graag dat u dat telefonisch met mij overlegt.  Als u en uw naasten de richtlijnen van het RIVM in acht nemen en u en ik geen coronagerelateerde of griep klachten hebben, dan bent u na overleg met mij welkom in de praktijk. In de praktijk volg ik ook de RIVM coronarichtlijnen (mondkapje gebruiken, handen wassen bij binnenkomst, 1,5 meter afstand houden, ventileren).   Zowel collegae als patiënten die al jarenlange ervaring met videobellen hebben, vertellen dat het in het begin voor veel mensen  wennen is. Na 2-3 gesprekken is ieder er aan gewend. De kwaliteit van de behandeling is echter niet minder dan bij face to face gesprekken. Het is wel zo dat zowel patiënten als behandelaren voorkeuren hebben.

Voor alle aandoeningen waarin ik gespecialiseerd ben is de wachttijd voor een intake (diagnostiek) gemiddeld 6 weken (uitgezonderd vakantieperiodes). De wachttijd voor behandeling is na de intake (diagnostiek/advies) over het algemeen:  3-4 weken.

In de Praktijk voor Integrale Psychiatrie en Psychotherapie, werkt u in alle fasen (aanmelding, diagnostiek en behandeling) samen met mij (mw Smits, psychiater/psychotherapeute). Ik maak deel uit van een intervisiegroep Zelfstandig Gevestigde Psychiaters in de regio Arnhem (dhr H. Dabrowski, mw L. Teerink,  mw N. van de Weg, dhr W. Pleyte, mw M. Verburg). We nemen onderling voor elkaar waar binnen kantoortijden voor patiënten die reeds in behandeling zijn als een praktijk tijdelijk gesloten is (ziekte/nascholing/vakantie).  Indien er sprake is van waarneming, dan hoort u als u mij belt op de automatische beantwoorder bij wie u terecht kunt.  Buiten kantoortijden dient u zich te melden bij de dienstdoende huisarts van uw regio, die kan beoordelen of zo nodig de regionale crisisdienst ingeschakeld moet worden. Tevens werk ik veel samen met de  studentenpsychologen van de Wageningse Universiteit. Daarnaast maken huisartsen, psychologen, therapeuten en paramedici deel uit van mijn netwerk door onderlinge verwijzingen en afstemmingen in de behandeling van bij betrokken patiënten.

Om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen (bij indicatie SGGZ), is vóór de telefonische aanmelding een verwijzing door uw huisarts nodig voor Gespecialiseerde GGZ met een vermoeden van een DSM V diagnose. Van de zorgverzekeraar moet ik uw BSN en zorgverzekering bij aanmelding controleren en uw identiteit en zorgpas worden bij de intake gecontroleerd. Indien van toepassing is het belangrijk om bij uw apotheek een uitdraai van uw medicatie te vragen en deze bij de intake aan mij te geven. Ook krijg ik een beter overzicht als u verslagen van eerdere (lichamelijke) behandelingen meeneemt naar de intake. Dit bespoedigt de diagnostiek en het maken van het behandelplan.
 

In uw telefonische aanmelding (na verwijzing naar Gespecialiseerde GGZ door uw huisarts as er sprake is van SGGZ) bespreken we kort uw problematiek, hulpvraag en doel van uw behandeling. Het is belangrijk dat de problematiek en hulpvraag past bij het zorgaanbod wat ik kan bieden. Verder is het belangrijk of ik U binnen de landelijk vastgestelde treek normen kan zien voor diagnostiek (4 weken) en behandeling (6 weken na de diagnostiek). Ik  werk niet met wachtlijsten, waardoor u ook niet op een wachtlijst geplaatst kunt worden. Als ik ruimte heb om u te zien, dan maak ik direct na de telefonische aanmelding een afspraak met u en als dat niet het geval is, dan is het belangrijk dat u elders hulp zoekt, zo nodig in overleg met uw huisarts of zorgbemiddelaar van uw zorgverzekering.

Na de telefonische aanmelding volgt het psychiatrisch diagnostisch onderzoek in één of meerdere gesprekken met zo nodig en mogelijk uw naast betrokkenen. Vanuit de verheldering van de problematiek en de behandelwensen en -mogelijkheden van u, bespreek ik welke behandeling geïndiceerd is. Als behandeling bij mij geïndiceerd is en uw voorkeur heeft, dan maken we samen behandelafspraken. In de behandeling heb ik veel aandacht voor het begrijpen/begrijpbaar maken voor u van wat er aan de hand is (psycho-educatie, bibliotherapie), voor meer zelfregie/authenticiteit/balans en dus duurzame tevredenheid en rust middels (individuele/systeem) psychotherapie, verwerken van trauma’s met EMDR, haalbare doelen/planning op wat u zelf belangrijk vindt in uw leven en het helpen vormgeven van een gezonde leefstijl (leefstijl psychiatrie).

Samen met u (en eventueel uw naast betrokkenen) evalueren we de behandeling regelmatig op voortgang en tevredenheid. Met uw schriftelijke toestemming kan ik met andere behandelaren en therapeuten overleggen als u dat wenst. De verantwoordelijkheid voor de somatische zorg blijft bij uw huisarts en/of daarbij betrokken medisch specialist.

Als er tevens sprake is van een behandelend specialist en/of een andere therapeut dan zijn zij verantwoordelijk voor behandeling op hun vakgebied. Iedere behandelaar is namelijk verantwoordelijk voor zijn eigen behandelplan. Van U verwacht ik dat U mij en andere betrokken behandelaren juist informeert over behandelingen die elders plaatsvinden.

In de (vervolg)behandeling zoek ik met u naar de best passende (totale) zorg, soms kan intensievere behandeling nodig zijn (deeltijd of klinisch), soms (aanvullende) structurerende begeleiding (via gemeente), aanvullende training (mindfulness/yoga) of (aanvullende) behandeling door paramedici.

Uw huisarts breng ik op de hoogte in een standaardbrief dat u bij mij gearriveerd bent. Uw huisarts en andere bij uw gezondheid betrokken artsen en therapeuten, breng ik zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval 1x per behandeljaar in een uitgebreide brief op de hoogte van de diagnostiek, het behandelplan en het behandelresultaat. Deze brief stuur ik in conceptvorm eerst naar u en wordt, tenzij er sprake is van een noodsituatie, na 7 dagen verzonden. Als u binnen deze 7 dagen niet op de conceptbrief gereageerd hebt, dan neem ik aan dat u akkoord bent met de inhoud en verzend ik de brief naar uw huisarts/andere behandelaren. Ik vind het het prettigst als u snel (binnen 7 dagen) reageert op de conceptbrief om te weten of u akkoord bent en eventuele verbeterpunten hebt.