Werkwijze

Voor alle aandoeningen waarin ik gespecialiseerd ben is de wachttijd voor een intake (diagnostiek) 6-8 weken. De wachttijd voor behandeling is na de intake (diagnostiek):  3-4 weken.

In de Praktijk voor Integrale Psychiatrie en Psychotherapie, werkt U in alle fasen (aanmelding, diagnostiek en behandeling) samen met mij (mw Smits, psychiater/psychotherapeute). Ik maak deel uit van een intervisiegroep Zelfstandig Gevestigde Psychiaters in de regio Arnhem (dhr K. de Mooij, dhr H. Dabrowski, mw L. Teerink, mw G. Assen, mw N. van de Weg, dhr W. Pleyte). We nemen onderling voor elkaar waar binnen kantoortijden voor patiënten die reeds in behandeling zijn als een praktijk tijdelijk gesloten is (ziekte/nacholing/vakantie).  Indien er sprake is van waarneming, dan hoort u als u mij belt op de automatische beantwoorder bij wie u terecht kunt.  Buiten kantoortijden dient u zich te melden bij de dienstdoende huisarts van uw regio, die zo nodig de regionale crisisdienst kan inschakelen. Tevens werk ik veel samen met de  studentenpsychologen van de Wageningse Universiteit. Daarnaast maken huisartsen, psychologen, therapeuten en paramedici deel uit van mijn netwerk door onderlinge verwijzingen en afstemmingen in de behandeling van betrokken patiënten.

Met de meeste zorgverzekeringen heb ik contracten in de Gespecialiseerde GGZ (zie ook kopje kosten). Om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is vóór de telefonische aanmelding een verwijzing door uw huisarts nodig voor Gespecialiseerde GGZ en van een vermoeden van een DSM V diagnose als u voor verzekerde zorg in aanmerking wilt komen. Van de zorgverzekeraar moet ik uw BSN en zorgverzekering bij aanmelding controleren en uw identiteit en zorgpas worden bij de intake gecontroleerd. Indien van toepassing is het belangrijk om bij uw apotheek een uitdraai van uw medicatie te vragen en verslagen van eerdere (lichamelijke) behandelingen mee te nemen naar de intake. Dit bespoedigt de diagnostiek en het maken van het behandelplan.

In uw telefonische aanmelding (na verwijzing naar Gespecialiseerde GGZ door uw huisarts) bespreken we kort uw problematiek, hulpvraag en doel van uw behandeling. Het is belangrijk dat de problematiek en hulpvraag past bij het zorgaanbod wat ik kan bieden. Verder is het belangrijk of ik U binnen de landelijk vastgestelde treek normen kan zien voor diagnostiek (4 weken) en behandeling (6 weken na de diagnostiek). Ik heb werk niet met wachtlijsten, waardoor u ook niet op een wachtlijst geplaatst kunt worden. Als ik ruimte heb om U te zien (en nog budgetruimte heb die door uw zorgverzekeraar aan mij is toegekend) dan maak ik direct na de telefonische aanmelding een afspraak met u en als dat niet het geval is, dan is het belangrijk dat U elders hulp zoekt. Ik heb dus budgetruimte nodig van het door uw zorgverzekeraar jaarlijks toegekende zorgbudget bij een natura en restitutie polis.  Bij een restitutie verzekering is er geen sprake van begrenzing in het zorgaanbod door budgettering vanuit de zorgverzekeraar.

Na de telefonische aanmelding volgt het diagnostisch onderzoek in één of meerdere gesprekken met zo nodig en mogelijk uw naast betrokkenen. Vanuit de verheldering van de problematiek en de behandelwensen en -mogelijkheden van U, bespreek ik welke behandeling geïndiceerd is. Als behandeling bij mij geïndiceerd is en uw voorkeur heeft, dan maken we samen behandelafspraken. In de behandeling heb ik veel aandacht voor het begrijpen van wat er aan de hand is (psycho-educatie, bibliotherapie), (individuele/systeem) psychotherapie met EMDR op nare ervaringen die onvoldoende verwerkt zijn, haalbare doelen/planning en een gezonde leefstijl.

Samen met U (en eventueel uw naast betrokkenen) evalueren we de behandeling regelmatig op voortgang en tevredenheid. Met uw schriftelijke toestemming kan ik met andere behandelaren en therapeuten overleggen als dat gewenst is. De verantwoordelijkheid voor de somatische zorg blijft bij uw huisarts.

Als er tevens sprake is van een behandelend specialist en/of een andere therapeut dan zijn zij verantwoordelijk voor behandeling op hun vakgebied. Iedere behandelaar is namelijk verantwoordelijk voor zijn eigen behandelplan. Van U verwacht ik dat U mij en andere betrokken behandelaren juist informeert over behandelingen die elders plaatsvinden.

In de (vervolg)behandeling zoek ik met U naar de best passende (totale) zorg, soms kan intensievere behandeling nodig zijn door (aanvullende) structurerende begeleiding of aanvullende training (mindfulness/yoga) of door(aanvullende) behandeling door paramedici/(niet)reguliere behandelaren of (aanvullende) intensievere behandeling in deeltijd/klinische vorm.

Uw huisarts breng ik op de hoogte in een standaardbrief dat U bij mij gearriveerd bent. Uw huisarts en andere bij uw gezondheid betrokken artsen en therapeuten, breng ik zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval 1x per behandeljaar in een uitgebreide brief op de hoogte van de diagnostiek, het behandelplan en het behandelresultaat. Deze brief stuur ik in conceptvorm naar U en wordt, tenzij er sprake is van een noodsituatie, na 7 dagen verzonden. Als U binnen deze 7 dagen niet op de conceptbrief gereageerd hebt, dan neem ik aan dat U akkoord bent met de inhoud en verzend ik de brief naar uw huisarts/andere behandelaren. Ik vind het het prettigst als U snel (binnen 7 dagen) reageert op de conceptbrief om te weten of U akkoord bent en eventuele verbeterpunten hebt.