Zorgaanbod

Mijn zorgaanbod is gericht op psychiatrische en psychotherapeutische diagnostiek en behandeling van klachten en problemen in de verzekerde en onverzekerde zorg op het gebied van stemming, angst, persoonlijkheid, identiteitsproblemen, ADHD, ASS (Autisme Spectrum Stoornissen), systeem (relatie-, gezin- en werkgerelateerde) problemen, seksuele problemen, aanpassingsproblemen, slaapproblemen, rouw en zingeving problemen, levensfase problemen, traumabehandeling en chronische onbegrepen lichamelijke klachten.

Mijn behandelaanbod is gericht op jongvolwassenen en volwassenen van 18 tot 65 jaar met een (boven)gemiddelde intelligentie, die verantwoordelijkheid nemen om actief aan (de oorzaak van) hun problemen en hun ontwikkeling te werken. Een open samenwerkingsrelatie zowel binnen als buiten de therapie met belangrijke betrokkenen is daarbij belangrijk. Vanuit het holistisch denken, vind ik het werken aan een gezonde leefstijl een basisvoorwaarde om duurzame verbeteringen te bereiken (een gezonde geest in een gezond lichaam). Het geloof kan bij de behandeling betrokken worden, ik sta open voor elke geloofsrichting.

Behandeling vindt plaats vanuit een zelfstandige praktijk, waar privacy, ruimte en rust gewaarborgd zijn. Het is belangrijk dat de intensiteit en de inhoud van de behandeling en wie (van het systeem) bij de behandeling betrokken worden, past bij wat nodig en gewenst is.

In de behandeling maak ik gebruik maak van bestaande wetenschappelijke en praktijk kennis op het gebied van de reguliere geneeskunde, de integratieve psychotherapie en de organisatiekunde. De nadruk ligt op een proces van inzicht en overzicht, waaruit logische behandel (vervolg)stappen volgen. De zelfredzaamheid wordt vanuit samenwerking vergroot, een proces waarbij ik betrokken ben. Ik adviseer vaak specifieke literatuur om meer achtergrond informatie te hebben of inzicht in en begrip van de diagnostiek en problematiek. Tevens geven diverse sites meer algemene informatie om zelf aan de slag te gaan.

In de diagnostiek en behandeling werk ik conform de wettelijke richtlijnen, professionele standaarden en beroepscodes voor psychiaters en psychotherapeuten. Vanuit mijn holistische visie heb ik aandacht voor de samenhang van het geheel en kan er overleg plaatsvinden tussen andere (niet-reguliere)therapeuten en paramedici, die op hun eigen wijze een bijdrage kunnen leveren aan het helingsproces.