Zorgaanbod

Specialistische GGZ  (de basiszorgverzekering en aanvullende zorgverzekering), Psychotherapie (preventie/behandeling/coaching) en Leertherapie

Mijn zorgaanbod is gericht op psychiatrische en psychotherapeutische diagnostiek, advisering (inclusief second opinion) en behandeling van klachten en problemen in de verzekerde zorg (DSM V diagnose) na verwijzing door de huisarts op het gebied van o.a. stemming, angst/trauma, persoonlijkheid, identiteitsproblemen, ADHD, Autisme Spectrum Stoornissen,  chronisch onbegrepen lichamelijk klachten en onverzekerde zorg in het basispakket maar mogelijk wel in het aanvullend pakket zoals systeem problemen, werkgerelateerde problemen zoals burn-out, levensfase en zingeving problemen.

U kunt bij mij niet terecht voor psychotische stoornissen, ernstige depressieve en bipolaire stoornissen, eetstoornissen en verslavingsproblematiek. Hiervoor zijn in de regio bij o.a. Pro Persona Arnhem/Nijmegen met resp. FACT teams en expertisecentra. 

Naast de verzekerde zorg kan iemand buiten de verzekerde zorg om preventief of bij het begin van problemen zoals een burn-out advies vragen om weer zo goed en snel als mogelijk in balans te komen en te blijven om ernstige ontregeling te voorkomen (als er nog geen sprake is van DSM-V stoornissen). Ook is het mogelijk bij levens(keuze) vragen hulp te vragen om passende keuzes te helpen verhelderen.  De  kosten voor niet verzekerde zorg zijn voor eigen rekening ongeveer conform het NZA tarief (zie kopje kosten). Soms is de werkgever bereid deze te vergoeden of zijn deze kosten op de eigen zaak af te schrijven, omdat met tijdige hulp uitval  voorkomen of beperkt kan worden. Ik vind preventie van ernstige problematiek belangrijk en (kosten)effectief.

Tevens heeft de praktijk een rol in de opleiding tot psychiaters in de daarin verplicht gestelde leertherapie.

Mijn behandelaanbod is gericht op jongvolwassenen en volwassenen van 18 tot 65 jaar met een (boven)gemiddelde intelligentie, die verantwoordelijkheid nemen om actief aan (de oorzaak van) hun problemen en hun ontwikkeling te werken. Een open samenwerkingsrelatie zowel binnen als buiten de therapie met belangrijke betrokkenen is daarbij belangrijk. Vanuit het holistisch denken, vind ik het werken aan een gezonde leefstijl een basisvoorwaarde om duurzame verbeteringen te bereiken (een gezonde geest in een gezond lichaam). Het geloof kan bij de behandeling betrokken worden, ik sta open voor elke geloofsrichting.

Behandeling vindt plaats vanuit een zelfstandige praktijk, waar privacy, ruimte en rust gewaarborgd zijn. Het is belangrijk dat de intensiteit en de inhoud van de diagnostiek, adviezen en behandeling en wie (van het systeem) bij de behandeling betrokken worden, past bij wat nodig en gewenst is.

In de behandeling maak ik gebruik maak van bestaande wetenschappelijke en praktijk kennis op het gebied van de reguliere geneeskunde, de integratieve psychotherapie, de organisatiekunde en levenskunst/gezonde leefstijl. De nadruk ligt op een proces van gepersonaliseerde inzicht en overzicht, waaruit logische (vervolg)stappen volgen. De zelfregie wordt vanuit samenwerking vergroot, een proces waarbij ik betrokken ben. Ik adviseer vaak specifieke literatuur om meer achtergrond informatie te hebben of  meer inzicht in en begrip van persoonlijke problematiek. Tevens geven diverse sites meer algemene informatie om zelf aan de slag te gaan.

In de diagnostiek en behandeling werk ik conform de wettelijke richtlijnen, professionele standaarden en beroepscodes voor psychiaters en psychotherapeuten. Vanuit mijn holistische visie heb ik aandacht voor de samenhang van het geheel en kan er overleg plaatsvinden tussen andere (niet-reguliere)therapeuten en paramedici, die op hun eigen wijze een bijdrage kunnen leveren aan het helingsproces.