Kwaliteit van de behandeling en de praktijk

Kwaliteit  van de behandeling en de praktijk

Binnen de BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) wordt voor de herregistratie voor psychiaters  (1x per 5 jaar, laatste herregistratie 1 maart 2022)) de praktijk (1x per 5 jaar) doorgelicht op kwaliteitsnormen van deze beroepsgroep. De praktijk is voor gevisiteerd op kwaliteitsnormen in 2021 en in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ-vrijgevestigden in juli 2022. Verder ben ik als Psychotherapeut geregistreerd in het Kwaliteitsregister Psychotherapie van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, deze is op 29-12-2020 weer verlengd tot 2025. Desgevraagd kunt u deze inzien.

Klachtregeling.

Indien u klachten heeft, kunt u deze het beste eerst met mij bespreken. Mogelijk gaat een klacht over misverstanden die in een verhelderend gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken en opgelost, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie). In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij Klachten.  U kunt de klachtenfunctionaris van de NVvP  bereiken door het sturen van een e-mail naar  klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde Ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen via onderstaan adres:  Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Of via www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt men naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).

De vrijgevestigde psychiater/psychotherapeut is vanuit  de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) verplicht om gegevens te registreren en te verwerken die tot hulpvragers persoonlijk herleidbaar zijn.  De accountant ziet persoonlijke betalingen. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door Praktijk voor Integrale Psychiatrie en Psychotherapie te laten uitvoeren. U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt. U krijgt bericht als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens. De volledige Privacyverklaring vindt u hier.

Ons volledige kwaliteitsstatuut vind u hier.