Praktijk Integrale Psychiatrie en Psychotherapie

Praktijk Integrale Psychiatrie en Psychotherapie

Vanuit mijn visie dat het belangrijk is om als mens zoveel als mogelijk gezond te worden en te blijven, sluit ik in mijn denken aan bij de holistische geneeskunde en de positieve psychologie. Als er sprake is van een stoornis, een disbalans, is het belangrijk om de balans te herstellen. Als arts (1986), psychiater (1993) en psychotherapeute (1993) ben ik gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van stoornissen in de geest, die in relatie staat tot lichaam, ziel en milieu. Als er sprake is van een ernstig en vaak langdurige gevoel van uit balans zijn, is er vaak sprake van complexe en ernstige stoornissen en een gevoel van wanhoop en machteloosheid. Ernstige en chronische traumatische ervaringen, chronische knelposities binnen het leefmilieu, gebrek aan steun en een langdurige ongezonde leefstijl leveren een belangrijke bijdrage aan (een verergering van) het gevoel van uit balans zijn. Op weg naar heel-wording wordt het hele systeem dus betrokken.

Integrale psychiatrie (IP) staat voor een open houding ten aanzien van alle soorten therapieën. Ik sta open voor de complementaire en alternatieve geneeswijzen (CAG). De therapeutische relatie is een centraal en essentieel onderdeel van elke behandeling, de focus is gericht op gezondheid en welzijn, waarbij de gehele mens (en zo nodig zijn omgeving) wordt betrokken (biologische, psychologische, sociologische, ecologische en spirituele aspecten). Heel-wording vraagt een actieve en open houding, een goede samenwerking tussen hulpvrager(s) en hulpverlener(s) en de bereidheid om samen efficiënt te werken aan structurele verbeterpunten om zo goed, zo snel en zo duurzaam als mogelijk (weer) in balans te komen. Doorzettingsvermogen is essentieel, omdat het soms een zoektocht is naar een (combinatie van behandelmethoden) en veranderingen van gedrag nu eenmaal niet eenvoudig zijn.

Als psychotherapeut heb ik een basisopleiding in de cognitieve gedragstherapie, de cliëntgerichte psychotherapie en de psychoanalytische psychotherapie. Ik heb me gespecialiseerd in de relatie- en gezinstherapie/systeemtherapie (zie www.nvrg.nl ), de groepspsychotherapie en de klinische psychotherapie (milieu-therapie). Door mijn jarenlange ervaring (vanaf 1986) gebruik ik inmiddels als basis van mijn psychotherapeutisch handelen de integratieve psychotherapie (zie www.psychotherapie.nl), waarbij zo nodig op een verantwoorde wijze, verschillende methoden van behandeling worden toegepast. Het accent ligt op het leren begrijpen van het samenspel van meestal meerdere bronnen van de disbalans, om van daaruit (zo nodig multidisciplinair met (para)medici) te werken aan het herstellen van de balans. EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (zie www.emdr.nl) blijkt een krachtige ondersteuner om traumatische ervaringen te verwerken en de betekenis en pijn van traumatische ervaringen, zowel geestelijk als lichamelijk, te verminderen. Vaak verdwijnen daarmee ook (onbegrepen) lichamelijke klachten.

Vanuit mijn werk als psychiater/psychotherapeute/inhoudelijk manager van gespecialiseerde behandelafdelingen in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek en Autisme Spectrum Stoornissen en mijn werk als eindverantwoordelijke behandeling van een ziekenhuis, ben ik jarenlang zowel praktisch als theoretisch (managementopleidingen aan de Universiteit van Tilburg, TIAS) geschoold in het effect van dynamische interacties binnen organisaties op mensen. Bij werkgerelateerde klachten (burn-out bijvoorbeeld) en werkgerelateerde ontwikkelingstrajecten komt deze kennis goed van pas.

Vanuit mijn levenslange interesse in de holistische geneeskunde en mijn gevoel van verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk gezond/in balans te blijven, heb ik veel kennis opgedaan over een gezonde leefwijze, waarvan een betekenisvol leven, duurzame relaties, gezonde voeding, voldoende beweging en een mindfulness based leven (meditatiebeoefening vanaf mijn 16de jaar en Kundalini Yoga docentopleiding in 2011) belangrijke ingrediënten zijn. Ik dans graag de Argentijnse Tango, dansen in verbinding vanuit balans in het nu, tegelijkertijd concentreren en loslaten, het is en blijft een uitdaging en een kunst, zoals het leven en elk heelproces dat ook is. Langdurige en regelmatige oefening maakt het (samen) bewegen in balans vanzelfsprekender. Een proces van heel worden is ook een samenspel met anderen, het vraagt ook tijd, aandacht, concentratie en voortdurende oefening. In balans komen en blijven is een actief proces.